woensdag 25 november 2009

Quiz na afloop van presentatie/spreekbeurt/boekbespreking

Via een paar andere blogs, oa. van Margreet van de Berg en Willem Karssenberg kwam ik terecht bij PhotoPeach. Het is een gratis online tool om foto's te delen met anderen of om online een slideshow te maken, die je met anderen kunt delen. Je kunt zelfs muziek toevoegen keuze uit diverse muziekjes, maar ook eigen mp3's is mogelijk( denk wel aan auteursrechten, kun je dit onderwerp direct ook in de klas bespreken). Maar wat veel leuker is, je kunt een quiz er mee maken. Dat is iets wat kinderen zelf heel simpel kunnen doen. Account is zo aangemaakt en men kan foto's uploaden. Via Edit caption and photos kun je een tekst invoeren maar ook een quiz aanmaken. Met de punt geef je aan wat het goede antwoord is. Je kunt natuurlijk ook heel simpel zelf een serie foto's van een activiteit op school van commentaar voorzien en de code plak je in een pagina op de website of evt weblog. Dit kan ook door kinderen gebeuren. Aan welke mogelijkheden denk ik bij deze tool. Vanzelfsprekend allemaal prima te gebruiken op een digibord!

 1. Fotoserie met teksten simpel te maken.
 2. Begeleidende tekst bij een presentatie.
 3. Na een spreekbeurt via quiz vragen stellen.
 4. Na een boekbespreking via quiz vragen stellen.
 5. Activiteit op school laten fotograferen door kinderen en van commentaar voorzien, tonen in de diverse klassen
 6. Laat foto's maken van spreekwoorden die uitgebeeld worden door kinderen in groepjes, maak quiz met meerkeuze vragen.
 7. Laat ze Engelse woordjes leren... plaatjes van internet opzoeken of foto's adv woordenlijst Engelse methode en dan quiz samen laten stellen in groepjes. Woordenlijst verdelen en elkaar overhoren via PhotoPeach op het digibord.
 8. Neem afbeeldingen van historische figuren en stel een quiz samen. Namen /jaartallen etc.
 9. Verzamel foto's over geografische plaatsen( google/ wikikids-afbeeldingen/wikimedia commons en stel een quiz samen.
 10. Laat lln zelf vragen bedenken bij een hoofdstuk biologie, google afbeeldingen en stel een quiz samen
 11. Laat leerlingen van de bovenbouw plaatjes verzamelen over de woorden die ze in groep drie hebben geleerd, laat ze een quiz maken en presenteren met deze woorden.
 12. Laat bij gedichten foto's zoeken en voer de tekstregels in bij verschillende plaatjes.
 13. Etc, roept u maar ik vul het wel aan.
Bekijk hieronder een klein voorbeeld.
Antwerpen on PhotoPeach

1 opmerking: